Sismik Döşeme Alt Yapı

Sismik Döşeme Alt Yapı

Ayak alt taban, ayak gövde, dikme üst kapak, M18 bulon, ana kiriş alt kapak, ana kiriş, tali kiriş, ana tali kiriş bağlantısı ve gergi çubuğundan oluşan depreme dayanıklı altyapı sistemidir.